07. december 2020
Sinds vandaag kom je mijnReclassering op veel uitingen, de website en op de postenveloppen (zie foto) van eMates tegen. Dat is niet voor niks. Beide organisaties werken met gedetineerden en streven een gezamenlijk doel na. eMates verzorgt snelle en efficiënte communicatie tussen gedetineerden enerzijds en hun familie, vrienden en geliefden anderzijds. mijnReclassering.nl verzorgt in opdracht van gedetineerden (via hun advocaat), familie en vrienden schorsings- en voorlichtingsrapportages ten...
28. augustus 2020
Vastzitten tijdens Corona, wat zijn de gevolgen. Schorsing voorlopige hechtenis, wat zijn de voorwaarden
27. augustus 2020
Het komt (vaker dan wij zouden willen) voor dat de officier van justitie niet bereid is opdracht te geven aan Reclassering Nederland voor een vroeghulprapportage, schorsingsrapportage of voorlichtingsrapportage. Wat doe je dan? In de eerste plaats is het goed om via je advocaat de rechter te benaderen en te vragen of de rechter aan de officier van justitie deze opdracht geeft. In veel gevallen moet je dan echter wachten op de eerstvolgende pro (forma- of regie-)zitting. Dat duurt soms te lang...
29. mei 2020
Inmiddels al enige tijd geleden werd mij gevraagd een workshop te verzorgen tijdens het jaarlijkse “Partners in Crime”-congres van de NVJSA. Ik, als reclasseringswerker en -rapporteur erg gericht op en gewend aan één op één contact met de cliënt, zag mezelf nog niet direct een grote groep welbespraakte en hoog geschoolde strafrechtadvocaten, toespreken. In gedachten legden ze me het vuur al aan de schenen en talloze keren brak ik mijn hoofd over hoe ik onze dagelijkse, soms toch wel...
10. april 2020
Inmiddels hebben Rechters in Nederland ook voor gedetineerden te maken met allerlei complicaties bij de behandeling van strafzaken, die het gevolg zijn van het corona-virus en -maatregelen. Zo kunnen bepaalde zittingen niet in het openbaar plaatsvinden, kunnen verdachten niet bij hun eigen zitting aanwezig zijn waar of wordt de zitting via tele-horen afgedaan en loopt de behandeling van veel strafzaken ernstige vertraging op. Ook de vraag of de voorlopige hechtenis geschorst of opgeheven zou...
11. november 2019
Op 13 en 14 december 2019 vindt het Congres "Parners in crime" plaats van de NVJSA. Onze Paul Rubens van mijnReclassering is daar aanwezig om een van de workshops te begeleiden. Zie hier het programma. We hopen feedback uit de advocatuur te krijgen over het functioneren van de RN en SVG en gaan we in debat over de mogelijkheden om ons als particuliere reclasseringsorganisatie in te schakelen als het Openbaar Ministerie en Rechtbank niet bereid zijn een opdracht aan RN te verstrekken tot het...
01. oktober 2018
mijnReclassering.nl nu ook een Amsterdamse Reclasseerder, Lieke Dodkin. Voor al uw voorlichtings- en schorsingsrapportages, binnen 14 dagen!
06. september 2017
De nieuwe flyer van mijnreclassering.nl is nu uit.
21. april 2017
Na ruim 3 jaar was het tijd voor een nieuwe, frisse look. Vandaar deze nieuwe website, waarmee we u nog beter van dienst kunnen zijn. Wat we doen is inmiddels wel duidelijk en blijft hetzelfde: Binnen 14 dagen of sneller als het moet, leveren wij particuliere reclasseringsdiensten, al dan niet in het kader van voorlopige hechtenis. Voorlichtingsrapportages, schorsingsrapportages, gratierapportages, second opinions etc. Met heldere verwijzingen naar het aanvraagformulier, kunt u nog makkelijker...