Schorsingsrapport, schorsing voorlopige hechtenis

Juist in de fase van de voorlopige hechtenis is een snel en gedegen voorlichtings- of schorsingsrapport van groot belang:

  • de motivatie van de verdachte voor verandering is groot;
  • op een tijdige vroeghulprapportage van RN hoeft u niet te rekenen;
  • U beslist samen met uw advocaat wat het juiste moment voor een schorsingsverzoek is;
  • mijnreclassering denkt als het nodig is "out of the box";
  • U bent niet afhankelijk van een opdracht van de officier van justitie. 

In samenspraak met u en uw advocaat, doet mijnreclassering een onderzoek naar  uw als persoon, uw veranderbereidheid en omgeving, familie en vrienden. Op basis daarvan stelt mijnreclassering een schorsingsadvies en -voorwaarden op, dat als basis voor een schorsingsverzoek aan de Rechtbank of Gerechtshof kan dienen.

 

Wijziging van de voorwaarden is altijd tussentijds -op verzoek- mogelijk. Dit wordt in de praktijk nogal eens vergeten, zodat bepaalde voorwaarden te lang doorlopen en als te streng, onnodig of te belastend worden ervaren, met als gevolg dat de motivatie om zich naar de voorwaarden te gedragen afneemt. Ook daarover kunt u mijnreclassering.nl opdracht geven om te rapporteren.

 

Mijnreclassering toetst of de voorwaarden nog wel nodig zijn in het licht van het te bereiken doel. Als dit tot aanpassing van de voorwaarden moet leiden, adviseren wij de rechtbank daarover en lichten dat ter zitting toe.

 

De officier van justitie krijgt een zogenaamde (terug)melding dat u zich niet aan de schorsingsvoorwaarden houdt. De feiten en oorzaken kunnen wel eens genuanceerder liggen dat door de reclassering aangegeven. Ook in dat geval kan een rapportage van mijnreclassering zeer nuttig zijn ter ondersteuning van het standpunt van uw cliënt.

 

Kortom, zo wordt reclassering, mijnreclassering.nl

 

Voor schorsingsrapportages klik hier.

Voor andere soorten rapportages klik hier.

Voor de kosten en voorwaarden klik hier.

 

 

Secretariaat:

info@mijnreclassering.nl

 

mijnReclasseerders:

Gerrie van Kooij

t. 06 - 164 576 85

kooij@mijnreclassering.nl

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl

Paul Rubens

t. 06 - 14 39 84 42

rubens@mijnreclassering.nl

Femke Croonen

t. 06 - 48 78 41 32

croonen@mijnreclassering.nl

Annemarie Cox

info@mijnreclassering.nl