Kosten en voorwaarden


De kosten

In principe werken wij op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief exclusief BTW. Voor een aantal soorten rapportages (zie hieronder) hebben wij met maximum tarieven, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent.

 

Kosten terugvragen bij de rechtbank?

Lees hier hoe u de kosten kunt terugvragen bij de rechtbank of gerechtshof.

 

Schorsingsrapport

tbv voorgeleiding of (raadkamer)zitting ter onderbouwing van:

- een schorsingsverzoek;

- verzoek tot wijziging van de schorsingsvoorwaarden;

- verzoek verlenging van de proeftijd;

- vordering tot opheffing van de schorsing.

 

Binnen 3 tot 7 dagen leverbaar, afhankelijk van de spoed.

Prijs:  €  1.075,-- exclusief BTW inclusief  2 uren reistijd

 

Voorlichtingsrapport

tbv van de inhoudelijke behandeling van een strafzaak, ontnemingszaak, andere zitting of ander doel.

Binnen 10 tot 14 dagen leverbaar.

Prijs: €  1.575,-- exclusief BTW inclusief 2 uren reistijd

 

Overig

Naast deze soorten rapportages, zijn tal van andere momenten in een strafzaak, waarop een onderzoek en rapportage door ons groot verschil voor de verdachte kan maken. Klik hier voor een overzicht.

 

Algemene Voorwaarden:

  1. Alle prijzen zijn exclusief BTW;
  2. Het standaard uurtarief voor onze werkzaamheden bedraagt euro 74,50 exclusief BTW, behoudens een andersluidende afspraak;
  3. Indien geen vaste of maximale prijsafspraak wordt gemaakt, worden de uren op nacalculatiebasis afgerekend tegen het uurtarief van euro 74,50 ex BTW.
  4. Toelichting ter zitting als getuigen-deskundige tegen meerprijs (tenzij de reclasseerder als getuige(deskundige) is opgeroepen en aanspraak op vergoeding ingevolge WTS plaatsvindt);
  5. Betaling dient vooraf plaats te vinden, behoudens ingeval de advocaat garant staat of er vooraf andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt;
  6. Aan levertermijnen kunnen geen rechten worden ontleend;
  7. De eerste twee uur reistijd zijn inbegrepen, daarna wordt de reistijd doorbelast op basis van het sub 3 genoemde uurtarief  ex BTW;
  8. Inhoud rapportages garandeert geenszins invrijheidstelling;
  9. het indienen van de aanvraag is een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht, die gesloten wordt met en bevestigd wordt door de reclasseerder;
  10. mijnreclassering, noch de reclasseerder is aansprakelijk voor overmacht of enige andere schade voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht. 

Secretariaat:

info@mijnreclassering.nl

 

mijnReclasseerders:

Gerrie van Kooij

kooij@mijnreclassering.nl

t. 06 - 164 576 85

Annemarie Cox

cox@mijnreclassering.nl

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl

Paul Rubens

rubens@mijnreclassering.nl

t. 06 - 14 39 84 42

dodkin@mijnreclassering.nl