Kosten en voorwaarden


Mijnreclassering.nl werkt op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief. Zo weet je waar je aan toe bent. Voor een aantal soorten rapportages (zie hieronder) hebben wij met standaard tarieven met een meerprijs t.a.v. reistijd, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent.

 

Kosten terugvragen bij de rechtbank? Lees hier hoe u de kosten kunt terugvragen bij de rechtbank of gerechtshof.

 

Schorsingsrapport

ten behoeve van voorgeleiding of (raadkamer)zitting ter onderbouwing van:

- een schorsingsverzoek;

- verzoek tot wijziging van de schorsingsvoorwaarden;

- verzoek verlenging van de proeftijd;

- vordering tot opheffing van de schorsing.

Binnen 7-10 dagen leverbaar, afhankelijk van de spoed.

Prijs:  €  1.300,-- inclusief  2 uren reistijd

 

Voorlichtingsrapport

ten behoeve van de inhoudelijke behandeling van een strafzaak, ontnemingszaak etc.

Binnen 14 dagen leverbaar.

Prijs: €  1.850,-- inclusief 2 uren reistijd

 

Rapport detentiefasering/voorwaardelijke invrijheidstelling

ten behoeve van onderbouwing omstandigheden rondom voorwaardelijke invrijheidsstelling, in overleg met casemanager.

Binnen 14 dagen leverbaar

Prijs: €  1.850,-- inclusief 2 uren reistijd

 

Gratierapport

ten behoeve van de onderbouwing van persoonlijke omstandigheden die een gratieverzoek kansrijk maken

Binnen 14 dagen leverbaar

Prijs: € 1.500,-- inclusief 2 uren reistijd

 

Overige rapporten

Er zijn hiernaast nog tal van andere momenten in een strafzaak, waarop een onderzoek en rapportage door mijnreclassering.nl een groot verschil kan maken. Klik hier voor een overzicht.

Prijs: in overleg

 

Algemene Voorwaarden:

  1. Alle prijzen zijn, voorzover onze reclasseerders zijn vrijgesteld van BTW, 'all in' met uitzondering van de afgesproken meerprijs (t.a.v. de reistijd). Indien een reclasseerder niet is vrijgesteld van BTW zal hij/zij dat vooraf melden en gelden de prijzen exclusief BTW;
  2. Het standaard uurtarief voor onze werkzaamheden bedraagt euro 95,-- behoudens een andersluidende afspraak;
  3. Indien geen vaste of maximale prijsafspraak wordt gemaakt, worden de uren op nacalculatiebasis afgerekend tegen het uurtarief van euro 95,--;
  4. Toelichting ter zitting als getuigen-deskundige tegen meerprijs (tenzij de reclasseerder als getuige(deskundige) is opgeroepen en aanspraak op vergoeding ingevolge WTS plaatsvindt);
  5. Betaling dient vooraf plaats te vinden, behoudens ingeval de advocaat garant staat of er vooraf andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt;
  6. Aan levertermijnen kunnen geen rechten worden ontleend;
  7. De eerste twee uur reistijd zijn inbegrepen, daarna wordt de reistijd doorbelast op basis van het sub 3 genoemde uurtarief;
  8. Inhoud rapportages garandeert geenszins invrijheidstelling, noch dat de rechter of aangezocht college ons advies opvolgt. Een niet conveniërende beslissing laat de betalingsverplichting in alle gevallen onverlet ;
  9. het indienen van de aanvraag is een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht, die gesloten wordt met en bevestigd wordt door de reclasseerder;
  10. mijnrapportage B.V., h.o.d.n. mijnreclassering en mijnreclassering.nl, noch de individuele reclasseerder(s) is/zijn aansprakelijk voor overmacht of enige andere schade voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht. 

Secretariaat:

info@mijnreclassering.nl

 

mijnReclasseerders:

Gerrie van Kooij

t. 06 - 164 576 85

kooij@mijnreclassering.nl

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl

Paul Rubens

t. 06 - 14 39 84 42

rubens@mijnreclassering.nl

Femke Croonen

t. 06 - 48 78 41 32

croonen@mijnreclassering.nl

Annemarie Cox

info@mijnreclassering.nl