Reclasseringsrapport in 14 dagen!


Met een goede voorlichtings- of schorsingsrapportage kun je (als) advocaat  een verzoek doen tot opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis, een lagere straf(maat) bepleiten of gratie verzoeken. mijnreclassering.nl levert binnen enkele dagen en tegen vaste (maximum) tarieven vroeghulp-, schorsings- en voorlichtingsrapportages, second opinions en overige reclasseringsdiensten.

 

Voorlopige hechtenis en detentie kunnen namelijk zeer ontwrichtend werken. Partner, kinderen, vrienden en familie worden geconfronteerd met (financiële) problemen en zorgen. Werk, inkomen, zorgtaken, maatschappelijke bezigheden worden –soms abrupt– beëindigd. Een reclasseringsrapport kan dan veel betekenen.  Detentie is vaak juist het moment om het vastgelopen lever weer op de rit te krijgen. De reclasseerders van mijnreclassering.nl helpen daarbij.

Secretariaat

info@mijnreclassering.nl

Reclasseerders

Gerrie van Kooij

kooij@mijnreclassering.nl

t. 06 - 164 576 85

Annemarie Cox

cox@mijnreclassering.nl

t. 06 - 573 344 04

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl