Vergoeding kosten


Er zijn mogelijkheden om de kosten voor onze reclasseringsrapportages terug te krijgen.

 

Artikel 591 Sv

Als onze rapportage het belang van het onderzoek heeft gediend, kan binnen 3 maanden na het einde van de zaak de kosten worden teruggevraagd. Een aantal argumenten maakt de kans gro(o)t(er) dat de kosten worden toegewezen: 

  • Het rapport is daadwerkelijk aan de rechtbank overgelegd;
  • onze reclasseerder is ter zitting als getuige -deskundige (beedigd) en gehoord over de rapportage;
  • Het advies is genoemd in de uitspraak of zelfs opgevolgd;
  • De rechter heeft mijnreclassering.nl opgedragen de hulp- en steunmaatregel uit te voeren;
  • U hebt de ovj (tijdig) maar tevergeefs voor de zitting gevraagd om een voorlichtingsrapport van RN. De ovj weigert of reageert in het geheel niet;
  • Uw client heeft een groot belang bij spoedige afhandeling van de zaak;
  • Geen enkele procespartij (zeker de rechtbank niet) heeft belang bij aanhouding a.g.v. opdracht voor reclasseringsrapportage;
  • Er was te weinig tijd voor een voorlichtingsrapport van RN (gebruikelijke doorlooptijd van 11 weken, terwijl dagvaardingstermijn slechts 14 dagen is);
  • De kosten van mijnreclassering.nl voor de rapportage waren lager dan de gemiddelde kosten voor een rapportage door RN.
  • Uw client had goede redenen om niet mee te willen werken aan rapportage door RN, LdH of SVG, bijvoorbeeld op grond van aantoonbare ervaringen in het verleden;

Het is aan de advocaat om het samenspel van deze factoren aldus in uw verzoekschrift te omschrijven dat het voor de rechter duidelijk is, dat onze inmenging voor uw cliënt in het belang van het onderzoek is geweest en bovendien nuttig, snel, efficiënt en goedkoper.

 

Artikel 16 WTS

Dit artikel biedt een basis om aan de griffier van de behandelende rechter een voorschot te vragen voor de kosten die gepaard gaan met de opdracht aan mijnreclassering.nl voor een voorlichtingsrapportage. Het standaardformulier voor het aanvragen van het voorschot is te vinden op www.rechtspraak.nl.

De hiervoor genoemde factoren zullen wederom een rol spelen. Het spreekt voor zich dat je er tijdig bij moet zijn, omdat er ook wat tijd overheen gaat voordat de griffier op het verzoek heeft beslist.

 

 

Artikel 182 Sv

 Wij wijzen u in dit verband ook nog op de artt. 182 en 51j Sv, waarbij de rechter commissaris kan worden verzocht om een reclasseerder van mijnreclassering.nl als deskundige aan te wijzen in combinatie met het verzoek om de kosten op grond van de WTS toe te kennen.

 

Secretariaat:

info@mijnreclassering.nl

 

mijnReclasseerders:

Gerrie van Kooij

t. 06 - 164 576 85

kooij@mijnreclassering.nl

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl

Paul Rubens

t. 06 - 14 39 84 42

rubens@mijnreclassering.nl

Femke Croonen

t. 06 - 48 78 41 32

croonen@mijnreclassering.nl

Annemarie Cox

info@mijnreclassering.nl