Voorlichtingsrapport in uw strafzaak

Uw moet binnenkort voorkomen voor de Rechtbank of Gerechtshof, maar er is ofwel geen voorlichtingsrapportage door Reclassering Nederland opgemaakt, omdat deze niet of te laat is aangevraagd of door de officier van justitie of rechtbank is geweigerd.

 

Neem hier meteen contact met ons op, want u bent aan het goede adres. Binnen 14 kunnen wij een onderzoek en voorlichtingsrapportage gereed hebben.

 

U wil immers, dat uw persoonlijke situatie wel zo goed mogelijk aan bod komt, zodat -als u een straf krijgt- deze wel zo goed mogelijk past bij uw situatie. Het is zeer wel mogelijk dat u ook een andere wending aan uw leven wil geven op het gebied van wonen, werk, opleiding, verslaving etc.

 

Er zijn genoeg alternatieven voor gevangenisstraf te bedenken waardoor uw omgeving zo min mogelijk hoeft te lijden onder uw situatie.  Daarbij kan aan een werkstraf, taakstraf, voorwaardelijke straf, een enkelband of een geldboete worden gedacht. Ook kan worden gedacht aan het meewerken aan een slachtoffergesprek, schadevergoeding(smaatregel) etcetera.

 

mijnreclassing.nl doet een onderzoek naar uw (intrinsieke) veranderingsbereidheid, naar uw omgeving en netwerk en stelt een advies aan de rechtbank of gerechtshof op over de afdoening van de zaak. Daar heeft u wat aan!

 

Kortom, zo wordt reclassering, mijnreclassering.nl

 

Voor schorsingsrapportages klik hier.

Voor andere soorten rapportages klik hier.

Voor de kosten en voorwaarden klik hier.

 

Secretariaat:

info@mijnreclassering.nl

 

mijnReclasseerders:

Gerrie van Kooij

t. 06 - 164 576 85

kooij@mijnreclassering.nl

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl

Paul Rubens

t. 06 - 14 39 84 42

rubens@mijnreclassering.nl

Femke Croonen

t. 06 - 48 78 41 32

croonen@mijnreclassering.nl

Annemarie Cox

info@mijnreclassering.nl