Gratierapport

Elke veroordeelde kan een gratieverzoek indienen. De bedoeling van zo'n verzoek is dat de opgelegde (resterende) straf wordt kwijtgescholden, gewijzigd of omgezet in een werkstraf.

 

mijnreclassering.nl kan u helpen bij het indienen van het gratieverzoek én meteen een reclasseringsrapportage aanleveren ter toelichting en onderbouwing van het gratieverzoek. Zo maakt uw verzoek de meeste kans. Kijk hier voor de kosten en voorwaarden. Neem hier contact op!

 

Let wel, gratie wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. Een reden om gratie te verlenen kan zijn dat er nieuwe omstandigheden aan het licht zijn gekomen waarmee de rechter in het vonnis geen rekening heeft gehouden. Als de rechter anders tot een andere of minder zware straf zou zijn gekomen, heeft het zin om gratie te vragen. Een andere reden kan  zijn dat de verdachte of partner lijdt aan een ernstige of terminale ziekte en dringend verzorging of ondersteuning nodig heeft of niet lang meer te leven heeft. Ook in zo'n geval is gratie aanvragen mogelijk.

 

Een goede onderbouwing van het gratieverzoek vergroot de kans van slagen. mijnreclassering.nl rapporteert over de omstandigheden die aanleiding geven tot het verzoek, maar begeleidt u ook bij het daadwerkelijk indienen daarvan.

Secretariaat:

info@mijnreclassering.nl

 

mijnReclasseerders:

Gerrie van Kooij

t. 06 - 164 576 85

kooij@mijnreclassering.nl

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl

Paul Rubens

t. 06 - 14 39 84 42

rubens@mijnreclassering.nl

Femke Croonen

t. 06 - 48 78 41 32

croonen@mijnreclassering.nl

Annemarie Cox

info@mijnreclassering.nl