eMates - mijnReclassering

Sinds vandaag kom je mijnReclassering op veel uitingen, de website en op de postenveloppen (zie foto) van eMates tegen. Dat is niet voor niks. Beide organisaties werken met gedetineerden en streven een gezamenlijk doel na. 

 

eMates verzorgt snelle en efficiënte communicatie tussen gedetineerden enerzijds en hun familie, vrienden en geliefden anderzijds. 

 

mijnReclassering.nl verzorgt in opdracht van gedetineerden (via hun advocaat), familie en vrienden schorsings- en voorlichtingsrapportages ten behoeve van zittingen bij de rechter in alle fases van het strafproces. klik hier voor de kosten van rapportages.

 

Zo helpen beide organisaties gedetineerden contact houden met de buitenwereld en het opbouwen of in stand houden van een sociaal netwerk in de buitenwereld.