Corona-schorsing, wel of niet kansrijk?

Inmiddels hebben Rechters in Nederland ook voor gedetineerden te maken met allerlei complicaties bij de behandeling van strafzaken, die het gevolg zijn van het corona-virus en -maatregelen. Zo kunnen bepaalde zittingen niet in het openbaar plaatsvinden, kunnen verdachten niet bij hun eigen zitting aanwezig zijn waar of wordt de zitting via tele-horen afgedaan en  loopt de behandeling van veel strafzaken ernstige vertraging op.

 

Ook de vraag of de voorlopige hechtenis geschorst of opgeheven zou moeten worden, is zo'n thema . Inmiddels is er een aantal uitspraken gewezen, waaruit volgt dat de volgende aspecten relevant lijken (Zie de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 19 maart 2020 ( ECLI:NL:RBGEL:2020:2011):

 

1. Niet onaannemelijk is dat de voorlopige hechtenis meer  belastend is geworden door het coronavirus;

2. De vraag of de voorlopige hechtenis ook zou zijn geschorst als er geen corona was;

3. Zo nee, moet het coronavirus corrigerend werken op die beslissing, bijvoorbeeld als gevolg van de kwetsbare gezondheid van de verdachte (en naar ons lijkt de omstandigheden in het huis van bewaring) of zijn naasten?

4. Tevens speelt een rol of en zo ja, welke stagnatie de behandeling van de zaak als gevolg van corona oploopt;

5. de proceshouding van  de verdachte in zijn strafzaak;

6. Het standpunt van het Openbaar Ministerie;

 

Mogelijk kan aan dit lijstje nog een aantal omstandigheden kan worden toegevoegd, zoals:

7. De vraag of er daadwerkelijk corona-gevallen zijn vastgesteld in de betreffende PI;

8. De vraag of justitie de gezondheid van de gedetineerde kan waarborgen;

9. de vraag of er mogelijkheid is dat de gedetineerde in de PI, bij aanwezigheid van corona-verschijnselen, wordt getest;

10. Schorsing om – ondanks de ook daartoe beperkte mogelijkheden– naasten en dierbare de laatste eer te kunnen bewijzen, bijvoorbeeld in geval van vaststelling van corona of overlijden wegens corona;

11. de vraag of de gedetineerde iets zou kunnen en willen bijdragen als vrijwilliger aan het bestrijden van corona (bijvoorbeeld bij ex zorgverleners en andere relevante beroepen);

12. etc.

 

Kortom, het antwoord op de vraag of het coronavirus een verzoek tot schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis kansrijk maakt, hangt af van een veelheid van omstandigheden. Tegelijkertijd dient naar ons oordeel van het coronavirus geen misbruik te worden gemaakt. De rechter zal daar zo doorheen prikken. Alleen een goede afweging van het samenspel van alle hiervoor en mogelijk andere omstandigheden, maakt een schorsingsverzoek kansrijk(er). Wij helpen daar graag bij.

 

De reclasseerders van mijnReclassering hebben inmiddels allerlei wegen gevonden om, ondanks de beperkende maatregelen, toch te kunnen rapporteren. Zo wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van (video)bellen, als de mogelijkheid daartoe bestaat ook van en naar de PI, maken zij zo nodig gebruik van  de e-mailservice van eMates/emailaprisoner, of maakte zij gebruik van vragenlijsten, aan de hand waarvan telefonische besprekingen plaatsvinden met de verdachte en het omliggende milieu. Op die wijze kan, ondanks de contact-beperkende maatregelen toch worden gerapporteerd. Laat je in ieder geval dus niet afschepen door het Openbaar Ministerie of rechtbank met de mededeling dat vanwege corona er geen schorsings- of voorlichtingsrapportage op tijd gereed kan zijn. neem zelf of via je advocaat contact met ons op en bespreekt de mogelijkheden.

 

Dit kan op info@mijnreclassering.nl of via het contactformulier.  Of neem hier contact op met een van onze reclasseerders.

mijnreclassering, jouw reclassering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0