Sociale Netwerk Controle


Sociale Netwerk Controle (SNC)

mijnreclassering.nl is de eerste particuliere reclasseringsorganisatie die Electronisch Toezicht/Detentie aanbiedt! Bij wijze van pilot kunnen onze opdrachtgevers  gebruik maken van Sociale Netwerk Controle (verder: SNC), een slimme  en particuliere variant van het bekende Electronisch Toezicht/Electronische Detentie, ook wel “enkelbandje” genaamd.

 

lees hieronder meer. Voorlichtings- of schorsingsrapportage aanvragen, klik hier.

 

Toepasbaarheid?

Wanneer een verdachte, die in hechtenis zit écht een nieuw bestaan wil opbouwen én hij bereid is dat te bewijzen door zijn electronisch toezicht zelf te betalen, straalt dat motivatie en overtuigingskracht uit en kan is er alle reden om SNC als extra voorwaarden bij een schorsingsverzoek aan de rechter voor te leggen. Ook in het kader van voorwaardelijke invrijheidstelling of gratiezaken kan SNC worden toegepast.

 

Daarnaast bestaan er vele andere mogelijke toepassingen, bijvoorbeeld stalkingszaken, echtscheidingszaken, jeugdbeschermingszaken etc.

 

Sociale Netwerk Controle is inzetbaar:

Als bijzondere voorwaarde bij schorsing uit de voorlopige hechtenis;

Als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke invrijheidsstelling als laatste fase van het uitzitten van een gevangenisstraf;

Als ondersteuning van een gratieverzoek;

Als onderdeel van een schikking in (civiele) stalkings-zaken, gebiedsverboden etcetera

Beteugeling van ontsporing van jongeren

 

Voorwaarden in voorlichtingsrapport

  • mijnreclassering.nl onderzoekt  en toetst (conform door Reclassering Nederland opgestelde richtlijnen) of u voor deze vorm van vrijheidsbeperking in aanmerking komt en een goed alternatief voor detentie of voorlopige hechtenis is.
  • mijnreclassering.nl stelt een voorlichtings- of schorsingsrapportage op van haar bevindingen, waarin de voorwaarden worden vermeld en tot in detail worden beschreven. Ook wordt technische informatie over de aard en toepassing van de techniek aan de rechtbank of gerechtshof aangeleverd.
  • mijnreclassering.nl ondersteunt en licht het schorsingsverzoek voor de rechtbank of gerechtshof toe.
  • Na goedkeuring c.q. schorsing door de rechtbank wordt het kastje, dat door onze leverancier conform de door de rechtbank opgelegde voorwaarden is geprogrammeerd (in het huis van bewaring) door uzelf aangesloten en vangt  de GPS-controle aan.
  • Afhankelijk van de situatie en afspraken begeleidt en monitort mijnreclassering.nl de uitvoering van SNC. In dat geval verplicht mijnreclassering.nl zich ook een eventuele overtreding aan justitie te melden.

Ultieme controle

Alle GPS-coördinaten en data worden opgeslagen en realtime, periodiek of aan het eind van het traject doorgestuurd als data dossier naar het OM. Live-monitoring via e-mail of SMS behoort ook tot de mogelijkheden.  Binnen Sociale Netwerk Controle bestaat ook de mogelijkheid om derden (buiten het OM, bijvoorbeeld de Reclassering, wijkagent, familie) te laten participeren in het toezicht. Het afdoen van het kastje kan alleen op specialistische manier en bij verbreking wordt –uiteraard- geregistreerd.

Op deze wijze genereert de verdachte/veroordeelde harde GPS-data, die niet ter discussie zullen komen te staan. Overtredingen van welke aard ook zullen worden gecommuniceerd met het OM. Geloofwaardigheid hierbij is van het grootste belang.

 

Oorsprong

Sociale Netwerk Controle is overgewaaid uit de Verenigde Staten en inmiddels in Nederland in meerdere –door de overheid gesubsidieerde- pilots met groot succes gebruikt, ook bij minderjarigen. Zo past jeugdzorginstelling Topaze SNC al enige tijd toe en ook bij Bureau Jeugdzorg lopen inmiddels pilots.

 

Technisch

Sociale Netwerk Controle kan veel specifiek worden ingesteld, dan de reguliere Electronisch Toezicht-enkelband. Zo kunnen bepaalde gebieden en/of tijdstippen als “no go”- area worden aangeduid en kan het apparaat waarschuwen als de gebruiker een overtreding dreigt te begaan. Er kan periodiek of live worden gemonitord via e-mail of SMS.

De enkelband die wordt gebruikt bij Sociale Netwerk Controle werkt feilloos, draagt comfortabel en…. liegt nooit!

 

Realistisch

Uiteraard zijn niet alle zaken geschikt voor Sociale Netwerk Controle. Ook is mijnreclassering.nl er zich van bewust dat deze nieuwe particuliere ontwikkeling  tot vragen en “koudwatervrees” bij de rechtspraak en het Openbaar Ministerie zal leiden. En last but not least, ook de kosten kunnen een obstakel vormen. De prijs van een enkelband met technische ondersteuning voor 12 maanden kost 5.495,-- euro inclusief BTW en exclusief de kosten voor rapportage en begeleiding door mijnreclassering.nl.

 

mijnreclassering, jouw reclassering!